Personvernerklæring

1. Behandlingsansvarlig

Marius Stenbakk er på vegne av Offcenit AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

2. Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om representanten for bedriften som registrer seg for stillingsslippet: navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse.

3. Formål med behandlingen

Offentliggjøre dataene på https://www.vest-telemark.no/ i perioden stillingen er aktiv i stillingslippet.

4. Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, telefon, e-postadresse benyttes for å gjøre det mulig for potensiele søkere å søke på stillingen.

5. Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider.Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden den beste opplevelsen. Vi benytter ingen informasjonskapsler eller cookies for sporing, kun til grunnlegende pålogging funksjonalitet i WordPress.

6. Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

7. Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med din brukerregistrering lagres i vårt brukerregister i 3 år.

8. Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

9. Personvernombud

Vi har et personvernombud, Marius Stenbakk (marius.stenbakk@offcenit.no), som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

10. Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:
post@offcenit.no

Offceni AS
Jernbanegata 13 2609 Lillehammer